Adverteren in MeerTaal of op de site

MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal en lezen, gericht op het primair onderwijs.

Elk nummer bevat een gevarieerde verzameling artikelen over het stimuleren van de taal- en leesontwikkeling van leerlingen op de basisschool. MeerTaal biedt leerkrachten handvatten waarmee ze nieuwe inzichten kunnen gebruiken in hun eigen onderwijs.

 

Redactionele formule

MeerTaal richt zich op leerkrachten in het basisonderwijs. De redactie van het tijdschrift streeft naar het leveren van een bijdrage aan goed taalonderwijs door te informeren en te inspireren.

MeerTaal is de verbindende schakel tussen wetenschap en klaslokaal. Het tijdschrift biedt handvatten bieden waarmee docenten nieuwe inzichten kunnen gebruiken in hun eigen onderwijs, door middel van voorbeelden, praktische uitwerkingen, ideeën en tips.

De redactie wil leerkrachten stimuleren om buiten de kaders van vakken, leergebieden en methodes te denken door hen te stimuleren vanuit leerlijnen en leerdoelen beredeneerde keuzes te maken in het taal- en activiteitenaanbod.

 

MeerTaal is een uitgave van Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar.

 

Waarom adverteren?

·         Specifiek gericht op taal en taalonderwijs

·         Enige onafhankelijke vakblad op dit gebied dat veel wordt geraadpleegd door taalcoördinatoren

·         De kans om uw doelgroep te bereiken, boeien en binden

 

 

Doelgroep                    leraren taal, taalcoördinatoren, directies

Onderwijstype             basisonderwijs

Verschijning                3 keer per jaar

Oplage                         750 exemplaren

 

 

Formaten en tarieven

 

Opties

Afmetingen (zetspiegel)

Tarieven (ex. btw)

1/1 pagina

190 mm x 280 mm

875

½ pagina

liggend: 190 mm x 135 mm

staand: 90 mm x 280 mm

515

¼ pagina

90 mm x 135 mm

320

Bijsluiter

 

1225

 

Bladspiegel: 210 mm x 297 mm

Opmaak in full colour

 

Wil je graag adverteren in het magazine of op de website van MeerTaal? Mail dan naar uitgeverij@vangorcum.nl voor de mogelijkheden.

 

Data

2024

 

Jaargang

Editie

Reservering voor …

Advertentie aanleveren voor …

Verschijningsdatum editie

11

3

1 april

1 april

28 mei

12

1

1 juli

1 juli

8 oktober