Over MeerTaal

MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal en lezen, gericht op het primair onderwijs. Elk nummer bevat een gevarieerde verzameling artikelen over het stimuleren van de taal- en leesontwikkeling van leerlingen op de basisschool.

MeerTaal is een uitgave van Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar.

Om gelijke kansen voor alle leerlingen te bevorderen, is samenhangend en betekenisvol taalonderwijs belangrijk. De redactie van MeerTaal streeft naar het leveren van een bijdrage aan goed taalonderwijs door te informeren en te inspireren. MeerTaal wil de verbindende schakel zijn tussen wetenschap en klaslokaal, als platform voor relevant en actueel onderzoek op het gebied van taalonderwijs, waarbij wetenschappelijke inzichten zoveel mogelijk gekoppeld worden aan de praktijk.

MeerTaal wil leerkrachten handvatten bieden waarmee ze nieuwe inzichten kunnen gebruiken in hun eigen onderwijs, door middel van voorbeelden, praktische uitwerkingen, ideeën en tips. Verder willen wij leerkrachten de mogelijkheid bieden om hun initiatieven, ervaringen en good practices te delen. De redactie wil leerkrachten stimuleren om buiten de kaders van vakken, leergebieden en methodes te denken door hen te stimuleren vanuit leerlijnen en leerdoelen beredeneerde keuzes te maken in het taal- en activiteitenaanbod.