Meer meertaligheid in het basisonderwijs…Ja maar, hoe? Nieuwe inzichten door meertaligheidsprojecten

Dr. Joana Duarte en Dr. Mirjam Günther

Nederland is rijk aan talige en culturele diversiteit maar toch blijft de hoofdtaal van het curriculum het Nederlands. Andere talen, zoals migranten- of streektalen spelen een kleinere (of geen) rol in het onderwijs. In dit artikel worden de achtergronden en bedoelingen besproken van recent gestarte projecten vanuit de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en Emmen rond het inzetten van alle daar in het onderwijs aanwezige talen.

Deel dit artikel