Nog meer taal!

Nieuw:

Op speurtocht door onze grammatica

redactie

De grammatica van onze taal is een rijke en uitdagende bron voor zinvolle taalactiviteiten.
Veel kinderen, en vaak ook hun leraren, hebben dat tot nu toe niet zo ervaren. Het moet ook bij grammatica steeds gaan om de samenhang tussen luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Die samenhang en wederzijdse beïnvloeding bewust maken, en verder bevorderen, lukt vooral als dat taalgebruik betekenisvol kan zijn.

Juist die taal in alle vormen gebruiken voor het maken en onderhouden van de verbinding met de wereld om hen heen, maakt taalgebruik betekenisvol. Daar is grammatica onmisbaar bij. Zo kunnen alle kinderen het nut en het plezier van vormen van taalgebruik ervaren en daardoor zal ook hun creativiteit met taal groeien

Deel dit artikel