Formatief evalueren in je taalles

Anne-Christien Tammes

N.a.v. de SLO-publicatie ‘Formatief evalueren in het primair onderwijs: werken aan groei’ zijn drie leraren van bs. De Bosmark in Dinxperlo taallessen gaan ontwikkelen waarin dat formatief evalueren een belangrijke rol speelt. Zij hebben dat uitgeprobeerd bij verschillende facetten van taalonderwijs in hun eigen groepen. Daaruit bleek dat kinderen een grotere betrokkenheid gingen vertonen. Het klein houden van doelen en het daarnaast formuleren van succescriteria samen met de leerlingen, bleken belangrijke aspecten daarbij. Die vroegen echter in het team ook nog een flinke oefenfase.

Deel dit artikel